Dynamics: ERP en CRM voor handel, productie en diensten
Mail ons naar
info@juicypear.nl
Algemeen
0416 391 701

Project Management

ERP staat voor het automatiseren van processen. We stellen het proces en de mens centraal.

We starten het project met een workshop. Tijdens de workshop bespreken we met u de processen, wensen en doelen nog eens door. De verslaglegging van deze fase bestaat uit een globale proces beschrijving in een document. Dit document is een belangrijke richtlijn voor het project. Op basis van het document bepalen we gezamenlijk wat we in welke fase gaan doen. Daarna stellen we een projectplanning op. We denken samen met u mee wat dit betekent voor de organisatie; realistisch en beheersbaar.
 
Daarnaast bepalen we wie wat doet in het project zodat er geen misverstanden bestaan. Er is een splitsing in drie soorten activiteiten:
  1. Activiteiten die u alleen kan doen (bv training volgen, data verzamelen, etc.)
  2. Activiteiten die wij alleen kunnen doen (inrichting systeem, aanpassingen, etc.)
  3. Activiteiten die we beide kunnen doen (project management, training gebruikers, vullen van data, etc.)
 
Projectplan
Voor de start van het project stellen we samen met u een projectplan op. Dit voorkomt verrassingen achteraf. In het projectplan komen onderwerpen zoals de planning, communicatie en informatiestructuur, de projectbegroting, kwaliteit, organisatie en wie doet wat (op hoofdlijnen) aan de orde.

Projectteam
Voor het uitvoeren van alle projecttaken zal Juicy Pear onderstaand multidisciplinair projectteam (of een deel) ter beschikking stellen:
  • Projectmanagement
  • Financieel consultant NAV
  • Supply Chain Management consultant NAV
  • Product specialisten op het gebied van de add-ons
  • Dynamics NAV ontwikkelaars
  • Technische consultants voor installatie van de software en advies hardware 
Alle consultants hebben minimaal 5 jaar ervaring en de meeste inmiddels meer dan 10 jaar.
 
Executie van het project
We starten met het trainen van uw medewerkers (kerngebruikers) al op het moment van deelname in het project. Dit is de start van de kennisopbouw van uw medewerkers. Voor onderdelen die extra aandacht nodig hebben organiseren we workshops. Deze interactieve sessies zijn nodig om de details te bepalen en te komen tot de beste inrichting van Dynamics NAV. We zijn heel kritisch ten aanzien van uw wensen in combinatie met de standaard oplossingen in Dynamics NAv. We voorkomen onnodig maatwerk en houden oog voor gebruikersgemak, efficiency en productiviteit. We betrekken uw medewerkers actief bij het project om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het gebruik in de operationele fase.

Zien is geloven
We hanteren een zien is geloven concept. Uw gebruikers testen de software en kunnen zelf vaststellen of het volgens de afspraken is ingericht en ontwikkeld. Dit voorkomt verrassingen achteraf en draagt erg bij aan de motivatie en draagvlak.
 
Nazorg
Het implementatie traject wordt afgesloten met een nazorg fase. De periode van de nazorg is afhankelijk van de wensen van de klant. In de nazorgfase zijn de implementatie consultants betrokken.