Dynamics: ERP en CRM voor handel, productie en diensten
Mail ons naar
info@juicypear.nl
Algemeen
0416 391 701

Upgrade Dynamics NAV 2018

Upgrade Dynamics NAV 2018

Regelmatig komt Microsoft met een nieuwe versie van Dynamics NAV. Nieuwe versies betreffen verbeteringen, veelal functionele uitbreidingen en soms ook aanpassingen i.v.m. nieuwe beschikbare technologieën.

Als licentiehouder en gebruiker van Dynamics NAV heeft u recht op de laatste versie van de software (gratis). Voorwaarde is uiteraard wel dat u een actief onderhoudscontract heeft. Als u geen geldig onderhoudscontract heeft kunnen wij die voor u opnieuw activeren.
 
Als een operationele versie van Dynamics NAV wordt vervangen door een nieuwere release van dit product noemen we dat een upgrade. Het upgrade proces en het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden noemen we ook wel migratie.
Naarmate de markt en/of uw bedrijf zich ontwikkelt en uw behoeften veranderen of groeien, dient uw Microsoft Dynamics oplossing met u mee te gaan. Het regelmatig toetsen van uw behoeften en uw Dynamics NAV systeem hierop aanpassen zal uw bedrijfsresultaat ten goede komen.

Redenen om te migreren naar een nieuwe versie van Dynamics NAV:
 • Compatibiliteit; Dynamics NAV draait op het Windows Operating System. Nieuwe Windows versies ondersteunen niet altijd oude NAV versies. Workarounds zijn echter bijna altijd mogelijk
 • De nieuwe versie is geoptimaliseerd voor het gebruik op tablets onafhankelijk van het operationg system (Windows, Android of iOS).
 • Door bedrijfsontwikkelingen veranderen de wensen en eisen die gesteld worden aan het systeem. De nieuwe eisen kunnen worden gerealiseerd met nieuwe functionaliteit in de nieuwe versie of een add-on voor een nieuwe versie
 • Uw huidige maatwerk wordt voor een groot gedeelte ondersteund door de nieuwe standaard software in de nieuwe Dynamics NAV versie en/of nieuwe add-ons. Met de nieuwe versie hoeft u bestaand maatwerk niet uit te breiden
 • U wilt de efficiency intern verbeteren door bepaalde processen verder te automatiseren. Deze processen worden goed ondersteund door de nieuwe NAV versie
 • Naarmate een operationele NAV versie ouder wordt is deze vaak ook minder goed te ondersteunen in vergelijking met de nieuwe versie. Dit simpelweg doordat kennis en ervaring wegebt door “een lagere vraagfrequentie van klanten met oude versies”. Dat wil niet zeggen dat support op oude versies onmogelijk is, integendeel.
Er zijn  echter ook nog een aantal andere overwegingen. Dynamics NAV 2017 draagt namelijk substantieel bij aan een hogere productiviteit. De schermen zijn flexibel in te richten door gebruikers zodat het geheel aansluit bij de werkwijze. Daarnaast zijn er tal van andere zaken die bijdragen aan een grote productiviteit als daar zijn:
 • Verbetering van integratie met Outlook, Word en Excel
 • De look-and-feel lijkt heel veel op MS Office. De herkenbaarheid is enorm verbeterd en de software is veel laagdrempeliger in gebruik
 • Zogenaamde factboxes of feitenblokken kunnen naar eigen inzicht ingericht worden door de gebruikers. Specifieke informatie per (type) gebruiker kan meelopen op schermen. Dit verhoogt het inzicht en er zijn minder kliks nodig om de gewenste informatie op te vragen
 • Alle menuopties zijn samen te vatten en aan te passen (te optimaliseren) op de schermen zoals dat ook in Office werkt. Zaken die veel gedaan worden kunnen eenvoudig in het menu worden opgenomen en zijn met één muisklik uitvoerbaar (shortcuts)
 • Medewerkers kunnen onderling eenvoudig notities/berichtjes sturen, gekoppeld aan NAV data. Dat vermindert de vele e-mails en de acties zijn direct in het systeem inzichtelijk
 • Diverse mogelijkheden die simpelweg het gebruik van de software nog eenvoudiger en doeltreffender maken
Quick Scan
Juicy Pear kan u met haar specifieke kennis en jarenlange ervaring helpen uw behoeften te evalueren en vaststellen of het kosteneffectief is uw systeem te migreren naar een nieuwe versie. Daarbij worden onder andere onderstaande vragen gesteld:
 • Is uw ICT strategie nog actueel?
 • Past uw systeem nog wel geheel bij uw processen?
 • Waar kunnen we nog optimaliseren in kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie?
 • Wat zijn de risico’s als u niet migreert?
 • Welke concrete voordelen kunt u behalen?
 • Welke (maatwerk) functionaliteit kan vervangen worden door nieuwe standaard software (Dynamics NAV en/of add-ons)
Kosten vooraf inzichtelijk
Als blijkt dat u (significante) voordelen kunt behalen uit een migratie naar een nieuwe versie kunnen we de tweede stap zetten. Dit is een technische analyse. Op basis hiervan bepalen we welke tijd nodig is om de migratie uit te voeren. We bepalen ook samen met u welke masterdata en historische gegevens meegenomen dienen te worden in de nieuwe versie van Dynamics NAV.
De kosten voor een upgrade van Dynamics NAV zijn grotendeels afhankelijk van de huidige versie, de complexiteit van uw bedrijfsprocessen en daarmee de inrichting van Dynamics NAV, de gebruikte add-ons en de hoeveelheid maatwerk. Op basis van de quick scan en technische analyse stellen we een gedetailleerde offerte op.

Migreren is een vak apart
Om de kosten voor een migratie zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit van de nieuwe NAV versie te waarborgen is meer nodig dan alleen technische en functionele consultants met kennis.
Migratie gereedschap, of in ICT termen migratie tools, dragen bij aan kwaliteit en lagere kosten. Juicy Pear is met zusterbedrijf IDYN marktleider op het gebied van NAV tooling. Voorbeelden hiervan zijn de Object Manager Advanced (OMA), NAVGate en een Report Converter add-on. Dit arsenaal aan gereedschap is uitgebreid met specifieke conversie tools. We werken tevens samen met een gespecialiseerde migratie leverancier. We hebben dus alle benodigde specifieke kennis en gereedschap in huis om uw migratie efficiënt en correct uit te voeren met een duidelijk kostenoverzicht en een minimum aan risico.
Ik heb interesse
Ik heb interesse en wil graag vrijblijvend gebeld worden voor meer informatie.